Główne produkty Centrum Technologicznego Kumery

Suszarnie parowe
Dla hut, gdzie produktem ubocznym jest para, Kumera rozwinęła zaawansowane urządzenia dla suszenia koncentratów. Przez ostatnie 10 lat, udowodniono wyższość Suszarni Parowych Kumery nad innymi technologiami suszenia. W praktyce suszarnie zdobyły wyłączność jako najlepsze rozwiązanie dla suszenia koncentratu miedzi.

Nowe zastosowania dla Suszarni Parowych Kumery  są w trakcie badań rozwojowych, bazujących na dotychczasowych doświadczeniach w suszeniu miedzi. Należy przyznać, że liczba zastosowań tego typu urządzeń na świecie stale rośnie.

Korzyści płynące z zastosowania Suszarni Parowych Kumery pozostają w ścisłej zależności z wydatkami kapitałowymi, operacyjnymi, efektywnością pracy i utrzymania ruchu i zmniejszonego negatywnego wpływu na środowisko. Obejmują one:

 • Wysoką wydajność - nawet ponad 200t/h dla jednostki suszącej
 • Niskie zużycie pary ze względu na niską temperaturę operacyjną oraz niewielką ilość gazu.
 • Niskie zużycie elementów grzewczych ze względu na niewielką różnicę prędkości pomiędzy poszczególnymi elementami, a koncentratem.
 • Niskie zużycie energii potrzebnej do obrotów walczaka. 
 • Niskie koszty obsługi technicznej.
 • Niskie koszty operacyjne.
 • Wysokie możliwości operacyjne.
 • Brak emisji CO2, albowiem nie żużywa się żadnych paliw stałych.
 • Niewielkie ubytki surowca ze względu na niewielki przepływ gazów spalinowych.
 • Minimalne wymogi dotyczące powierzchni zainstalowania suszarni.
 • Montaż bez użycia ciężkich dźwigów (elementy grzewcze lżejsze niż 2000 kg).

Konwertory, Piece Anodowe i Systemy Napędowe

Dziesiątki lat doświadczeń w projektowaniu i dostarczaniu konwertorów Pierce-Smith oraz pieców anodowych zaowocowało tym, że KUMERA jest jednym z wiodących producentów takich urządzeń. Kumera dostarcza piece anodowe obrotowe spopielacze i konwertory z odprowadzeniem gazów.

CTK podejmuje się wszelkich prac projektowych i produkcji pieców anodowych oraz konwertorów Pierce-Smith’a, a także wszelkim innowacjom, w tym projektów czół i gardzieli konwektorowych, osłon, konstrukcji podporowych, połączeń obrotowych,dysz, kontroli emisji, napędów oraz systemów kontroli napędów.

W funkcjonowaniu pieców anodowych szczególną rolę odgrywają przekładnie, ze względu na odlewy anodowe. Ponieważ Kumera Corporation jest równocześnie producentem napędów, CTK jest w doskonałej sytuacji, aby wybrać najlepsze rozwiązania oraz przygotować specjalne wykonania napędów, aby w pełni zadowolić klienta oraz zapewnić bezpieczną pracę urządzenia. Dodatkowo, dla napędu głównego dostępne są następujące opcje takie jak napęd awaryjny, napęd impulsowy o różnych cechach prędkościowych. Kontrola przekładni dokonywana jest poprzez system zarządzania oparty na PLC, przygotowany przez CTK.

Suszarnie obrotowe

Centrum Technologicnze Kumery może poszczycić się długą tradycją w dostarczaniu suszarni obrotowych dla różnego rodzaju koncentratów i minerałów. W każdym przypadku, gdzie dostępne jest źródło pary, stopniowo przechodzi się od technologii konwencjonalnych na suszenie parowe. CTK  jest w stanie przygotować kompleksowy projekt zamiany na nową technologię, zapewniając wiedzę inżynierską oraz właściwe wsparcie techniczne. 

Technologie Środowiskowe 

Wyspecjalizowany dział w ramach Centrum Technologicznego KUMERY jest uznanym dostawcą urządzeń dla projektów związanych z ochroną środowiska, a w szczególności z procesami zarządzania szkodliwymi odpadami. KUMERA jest zaangażowana w promocję czystego i bezpiecznego środowiska, podejmując wiele działań oraz prowadząc badania związane z zastosowaniem tych zasad w trakcie procesu spalania szkodliwych odpadów. 

KUMERA jest  wiodącym dostawcą kompletnych linii spalania odpadów przemysłowych w Europie, a naszymi odbiorcami są takie kraje jak: Belgia, Niemcy, Holandia, Węgry, Szwecja, USA i oczywiście Finlandia. 

Wynikiem projektu prowadzonego przez nasz dział badań i rozwoju zatytułowanego „ECOCLEANING”,   jest pełnowymiarowa, ruchoma stacja oczyszczania gleby;

Oczyszczalnia jest  w pełni mobilna i może być wykorzystywana bez względu na warunki atmosferyczne. Oczyszczanie gleby następuje przy udziale procesów termicznych.

Kumera Machinery Oy FINLANDIA

KUMERA MACHINERY wytwarza różnego rodzaju konstrukcje stalowe i posiada ogromne możliwości obróbki stali i żeliwa. Spełnia ona kluczową rolę jako wewnętrzny poddostawca  dla wszystkich firm wchodzących w skład KUMERY. Występuje również jako samodzielny podmiot w projektach  dla  przemysłu ciężkiego.

Nowoczesna fabryka, o powierzchni ok. 2 hektarów pod dachem, wyposażona jest w szeroki wachlarz obrabiarek najnowszej generacji oraz takich urządzeń jak prasy krawędziowe, walcarki, zgrzewarki, urządzenia do procesów termicznych i wykańczania powierzchni. Ten bogaty park maszynowy, wraz z naszymi ekspertami od nowoczesnych urządzeń, pozwala firmie KUMERA na dostarczanie kluczowych rozwiązań dla wielu wymagających projektów.

Nasi stali klienci działają głównie w ramach przemysłu związanego z energią ze źródeł konwencjonalnych i energii wiatrowej, przetwórstwem surowców mineralnych, przemysłem stoczniowym, w elektrowniach, są producentami maszyn celulozowo – papierniczych.
Służymy swoją wiedzą Dywizji Produkcji Napędów, ale też wspieramy  klientów Centrum Technologicznego KUMERY, którzy działają w ramach przemysłu metalowego.

Na przykład, w dziale Obróbki Termicznej obrabiane są elementy o średnicach do 1500, a następnie poddawane są procesowi  nawęglania i austenityzacji.

Fabryka Obróbki Termicznej przekształca żeliwo sferoidalne w żeliwo sferoidalne hartowane izotermicznie (ADI), o znacznie lepszych właściwościach materiałowych, mających ogromny wpływ na jakość produkowanych później elementów napędowych takich jak np. wieńce zębate.