Producenci kompletnych urządzeń wybierają dostawców napędów opierając się na kryterium akceptowalnej ceny tj. niskim koszcie eksploatacji, jakości i funkcjonalności, prostocie utrzymywania, elastyczności w dostarczaniu części zamiennych i kompleksowych usługach serwisowych.
Jedynie w pełni przygotowany  kompetentny producent jakim jest KUMERA, może zapewnić klientom wszystkie powyższe aspekty.
Produkty i usługi firmy KUMERA Drives spełniają wymagania klienta na poziomie satysfakcjonującym, a wszystkie korzyści są wzajemnie zbilansowane.
Tę zdolność osiągnęliśmy dzięki ścisłej i długoterminowej współpracy z producentami kompletnych urządzeń oraz z użytkownikami ostatecznymi działającymi w przemyśle wydobywczym i metalurgicznym.

Doświadczenie wykorzystywane w przemyśle wydobywczym
Kumera Drives projektuje i wytwarza pełną gamę przekładni spełniających najtrudniejsze wymagania przemysłu wydobywczego znajdujących zastosowanie w przenośnikach, mieszalnikach i suszarniach.
Posiadamy duże doświadczenie w produkcji napędów przenośników stosowanych w kopalniach odkrywkowych oraz w kopalniach węgla kamiennego.
Specyficzne wymagania związane z warunkami panującymi w kopalniach są brane pod uwagę przy doborze specjalnych uszczelnień, łożysk oraz zaworów odpowietrzających. Nasze przekładnie posiadają konieczne świadectwa i certyfikaty (np. certyfikat ATEX wymagany w kopalniach węgla kamiennego).