Kumera pozostaje liczącym się projektantem, wytwórcą i usługodawcą z zakresu przenoszenia mocy.
Doświadczenia zebrane na przestrzeni dziesięcioleci gwarantują klientom najwyższej jakości ekspertyzy oraz dostawy wysokiej jakości usług i urządzeń dla całego przemysłu papierniczego.
Jesteśmy w stanie zaproponować Państwu nasze standardowe rozwiązania, jak również dostosować wyrób finalny do najbardziej wyrafinowanych wymagań klienta.

Kompleksowe dostawy
W procesie produkcji papieru, podstawowymi wymogami dotyczącymi procesu przenoszenia mocy jest zaufanie i użyteczność.
Aby zapewnić ciągłość produkcji napędy KUMERA Drives w pełni odpowiadają tym wymaganiom.
Poświęcamy szczególną uwagę procesom projektowym, systemom napędowym, przekładniom w wykonaniu specjalnym oraz modernizacjom.
Na kompleksową, zintegrowaną dostawę składają się przekładnie, sprzęgła, elastyczne wały napędowe, osłony oraz nadzór inżynierski nad całościowym projektem oraz wykonaniem płyt fundamentowych.
Dzięki temu klient ma stały dostęp do wysokiej jakości produktów i usług oraz fachowych ekspertyz inżynierskich.