Wieniec zębaty składa się z 8-16 połączonych segmentów. Typowa długość segmentu waha się w granicach 0,8-1,6 m.
Takie krótkie segmenty pozwalają na użycie różnorodnych i dokładnych urządzeń  niezbędnych do precyzyjnej obróbki zębów.
Również proces odlewania mniejszych segmentów jest łatwiejszy oraz gwarantuje wymagane własności wytrzymałościowe.
Pozostałe korzyści płynące z małych gabarytów segmentów to:
łatwość ich wymiany i zredukowanie kosztów tejże wymiany oraz mniejsze koszty transportu.

wieniec zębaty

1 - wieniec zębaty
2 - zębnik
3 - segment

b - szerokość zęba
da - średnica   wierzchołkowa
dmax - max. średnica bębna

Rysunek przedstawia wieniec zębaty wraz z terminologią.

Do obrotu wieńca zębatego można użyć jednego lub dwóch zębników. Są one produkowane jako pojedyncza część wraz ze zintegrowanym wałem. Możliwe jest także wykonanie zębnika do montażu na oddzielnym ułożyskowanym wale lub do montażu na wale wyjściowym przekładni napędu głównego.

Obroty bębna wahają się od 0,5 do 20 obr/min, co odpowiada prędkości obwodowej wieńca od 0,3 do 10 m/s.
Nominalna moc dla standardowych wieńców zębatych Kumera wynosi do 8 MW na zazębienie, tj. 16 MW dla napędu z dwoma zębnikami.

Standardową geometrię zębów wieńców pokazuje poniższa tabela:

Istnieje jednak wiele możliwości ich modyfikacji. Jest to możliwe dzięki metodzie ich wytwarzania stosowanej przez firmę KUMERA
Modyfikacje w kątach przyłożenia powierzchni bocznej zębów kompensują odchylenia napędu, co pozwala uniknąć wysokich naporów na powierzchni stycznej zębów.

Właściwa kalkulacja wartości  przenoszenia obciążeń przez zęby dokonywana jest zgodnie z następującymi normami:

  • ANSI/AGMA 6004-F88 Wartości znamionowe dla kruszarek cylindrycznych, pieców, suszarni
  • ISO 6336 Kalkulacja obciążeń dla zębów prostych
  • DIN 3990 kalkulacja obciążeń dla zębów cylindrycznych